Regler for NRRL Cup (revidert for 2022)

1. Formål

Formålet med NRRL CUP er å oppmuntre Norske radioamatører til deltakelse i internasjonale og nasjonale contester. Organisator for konkurransen er Norsk Radio Relæ Liga, NRRL.

2. Konkurransens varighet

NRRL CUP foregår gjennom et helt kalenderår om gangen. Første gang i 2012: 2012-01-01 0000 UTC til 2359 UTC 2012-12-31.

3. Deltakere

NRRL medlemmer kan delta i NRRL CUP, dette gjelder både personer og klubbstasjoner.

3.1 Klasser

3.1.1 Individuell klasse

3.1.2 Rookie Klasse

Gjelder alle som har avlagt første gangs eksamen for gyldig radioamatørlisens de siste 3 år, i 2024 betyr dette 2021,2022 og 2023.

3.1.3 YL (Young Lady) klasse

3.1.4 Ungdom , yngre enn eller fyller 25 år i Cup Kalenderåret

3.1.5 Klubbstasjon

Klubbstasjoner kan ha utenlandske gjeste operatører men deres poeng går til klubben. Utenlandske gjeste operatører kan få individuelle poeng med NRRL medlemskap.
Eksempel:
LA6FJA er involvert i en rekke tester under følgende periode: LA5O, LN5O, W4/LA6FJA, LA6FJA/ M. Alle testresultater som er summert til kallesignalet for den som er operatør i loggen.

4 Godkjente tester

Gjeldene radioamatørbånd fra 1,8 til 30 MHz. Bare en logg per deltaker og test teller.( WARC Bånd og segmenter som ikke er tilegnet contest må ikke benyttes). Testregler fra arrangøren må følges. Alle internasjonale tester publisert på websiden http://www.hornucopia.com/contestcal/ og nasjonale tester arrangert av NRRL som blir publisert på www.nrrl.no og NRRL Forum https://nrrl.no/forums . Tester som varer lengre enn 48 timer er ikke godkjent for NRRL CUP. Mode som SSB, CW,RTTY, FM og andre digitale modes er tillatt. Fieldday: NRRL Nasjonale Fieldday og SSA Portabel test(Nordisk) teller.

5 Poengberegning

5.1. QSO poeng

For hver godkjente QSO så får man 1 poeng. Men en QSO teller kun en gang i cuppen. I tillegg beregnes multiplikatorer som en funksjon av effekt og enkelte contests.

5.1.1 Duplikat QSO

Duplikat-QSO teller normalt ikke. Unntak er tester hvor det er lov til å kjøre den samme stasjonen flere ganger i forskjellige definerte perioder. Loggfiler som lastes opp forutsettes å være korrekte og illegale dubletter forutsettes fjernet i loggfil før opplasting.

5.2. MULTI-operatør

Når du deltar i en MULTI-operatør klasse mottatt 1 / N poeng per QSO; der N er antall deltagende operatører. Antall operatører må være minst være to stykker. Hver deltaker får automatisk sine poeng i individuellklasse.

5.2.1 MULTI-operatør i IARU HF Championship HQ Klassen

Deltakerne med kallesignalet LN2HQ i IARU HF Championship HQ vil motta ekstra bonus. Det gis 2 poeng per QSO hvor alle QSOer kjørt av LN2HQ samt effektmultiplikator 7 fordelt på N, hvor N er det antall operatører. Hver deltaker får automatisk sine poeng i individuellklasse.

5.3 Bruk av hjelpemidler

Det er ikke tillatt å benytte utstyr til å dekode kallesignal, hvis det ikke er tillatt ut ifra test reglene. Dette vil si kun lokal skimmer og DXcluster i Assisted klasser.

5.4. Effekt multiplikatorer

For alle klasser teller følgende effektmultiplier:
Klasse Multiplier
HIGH POWER (> 100 W) 1.0
LOW POWER (<= 100 W) 1.5
QRP (<= 5 W) 2.0

5.4.1 QSO multiplikatorer for NRRL Tester//Nordiske tester:

Contest Navn Cabrillo Contest navn må inneholde Multiplikator
NRAU NAC 10mNRAU-10M50
NRAU Baltic Contests NRAU-CW, NRAU-SSB10
NRRL MånedstestNRRL-MT10
NRRL FylkestestNRRL-FYLKE10
NRRL VintertestNRRL-VINTER10
NRRL TelefonitestNRRL-TELEFONI10
SARTG New Year RTTYSARTG-NY-RTTY10
NRRL FielddayNRRL-FIELDDAY5
IARU Region 1 FielddayIARU-FIELD-DAY5
SARTG RTTY WWSARTG-RTTY5
Scandinavian Activity ContestSAC5
Scandinavian Activity Contest, Multi OpSAC15

5.5. Endelig resultat

Sluttresultatet for konkurransens kalenderår er summen av alle QSO poeng ganget med den enkelte Contest's QWSO-multiplier (og eventuell mulitplier under IARU-HF contest ved deltakelse LN2HQ). Den endelige poengsummen er rundet opp til nærmeste hele tall. Her noen eksempler for å forklare poengberegningen.

Eksempel 1:

Du kjører de 500 QSOs med 13 dubletter i ARRL DX Contest, og du bruker LOW POWER. Den endelige poengsummen er: (500-13) * 1,5 = 731 poeng.

Eksempel 2a:

Du kjører 510 QSOs i SAC CW Enkel Operator QRP. Den endelige poengsummen er: 510 * 2 * 5 = 5100 poeng.

Eksempel 2b:

Du kjører 770 QSOs i SAC CW Enkelt Operator LOW POWER. Den endelige poengsummen er: 770 * 1,5 * 5 = 5775 poeng.

Eksempel 2c:

Du kjører 1200 QSOs i SAC CW Enkelt Operator HIGH POWER. Den endelige poengsummen er: 1200 * 1 * 5 = 6000 poeng.

Eksempel 2d:

Du kjører 1500 QSOs i SAC CW Multi Operator High Power. Den endelige poengsummen er: 1500 * 1 * 15 = 22'500 poeng for klubben. Med to operatører, hver operatør 11'250 poeng. Med tre operatører, hver operatør 7'500 poeng.

Eksempel 3a:

Dere er fire operatører som kjører CQ WW i Multi-Single kategorien med High Power. Dere kjører 1516 QSOs og har 13 duplikater. Den endelige poengsummen for deg er: (1516-13) * 1 / 4 = 376 poeng.

Eksempel 3b:

Dere er to stykker som kjører CQ WW i Multi-Single kategorien. Bruker dere Low Power, kjører du 1516 QSOs og har 13 duplikater. Den endelige poengsummen for deg er: (1516-13) * 1,5 / 2 = 1052 poeng.

Eksempel 4:

Du er IARU HF World Championship operatør for NRRL HQ stasjonen med kallesignal LN2HQ. Det er totalt 20 operatører og det kjøres totalt 12000 QSOs. Den endelige poengsummen for deg er (12000 * 1 * 2) / 20 = 1200 poeng.

5.6 Totale poeng

Total poengsum er summen av alle resultater fra hver enkel test under hele konkurranse perioden.

6. Logg

Rapportering av resultater for hver test blir utført ved å sende loggen til logg-roboten. Roboten beregner poengsum for en rapportert contest og summerer opp resultatene både for operatør- og klubbdeltakelse. Støttede filformater: CBR. Cabrillo (usually. CBR eller. LOG) [pr juli 2011 implementert] STF. Stutzerbach Format (. STF) [pr juli 2011 implementert] EDI. REG1TEST, Electronic Data Interchange (. EDI) [pr juli 2011 ikke implementert] KUN LOGGER som sendes til contest arrangøren teller! Sjekk Logger er ikke tillatt i NRRL Cup. Samtlige logger må lastes opp i kalenderåret konkurransen gjelder.

6.1 Klubbstasjonrapportering.

Brukes klubbstasjonen sitt kallesignal for å laste opp loggen, så gis poeng opp til den angitte klubbens sin total score. Resultatene av klubbedeltagelse i konkurransen teller i egen toppliste. For deltakelse i MULTI OPERATØR-klasse går poeng til klubben som er vert for deltakelsen.

7. Regelendringer

Arrangørene forbeholder seg retten til fremtidige regelendringer, selv under en konkurranse periode.

7.1 Diskvalifikasjon

Arrangørene forbeholder seg retten til å verifisere at oppgitt effektklasse stemmer ihenhold til publiserte resultater, samt i samsvar mot reversebeacon nettverk signalstyrkemåling (RBN). Opptak og mottatte rapporter om juks kan føre til ny bergning av poengsum eller utestengelse av NRRL CUP.

8. Premiering

Det vil bli generert diplom for nedlastning for deltakere i hver klasse (Individuell, Klubb, Rookie, YL, Ungdom) med plassering samt plakett til vinner i hver klasse.

 

 

 
NRRL Cup, i regi av NRRL
Webmaster og utvikler av siden er Matthias Peter, LA0FA
Websidene hostes hos simply.com