Resultatet vises for r 2024
Klubb Resultat for LA4A
ContestCallsignMnedPoengQSOEffekt Dato/Tid lastet opp
UBA-DX-SSB LA3BPA15858HIGH28.01.2024 15.14.28
MCD-QSO-PARTY LB2WD16644LOW07.01.2024 14.20.40
ARRL-RTTY LB2WD18657LOW07.01.2024 14.25.19
YB-DX-CONTEST LB2WD164LOW13.01.2024 11.19.02
DARC-10M LB2WD15738LOW14.01.2024 13.21.31
NTC-QP LB2WD12013LOW18.01.2024 21.08.51
NRRLFYLKE LB2WD199066LOW21.01.2024 16.09.40
FT4-SPRINT LB2WD18255LOW27.01.2024 10.09.25
UKEICC-80M LB2WD11510LOW04.01.2024 08.46.41
BARTG-SPRINT LB2WD19261LOW28.01.2024 13.06.36
UBA-DX-CW LB2WD2276184LOW25.02.2024 14.08.38
EUDXC LA3BPA2126126HIGH04.02.2024 14.48.50
RSGB-80M-CC LB2WD24631LOW05.02.2024 22.40.16
CQ-WPX-RTTY LA3BPA21136757LOW11.02.2024 23.52.57
CQ-WPX-RTTY LB2WD2346231LOW12.02.2024 08.59.00
CQ-WPX-RTTY LA3LUA22323HIGH15.02.2024 08.44.35
NTC-QP LB2WD22718LOW15.02.2024 21.10.32
ARRL-DX-CW LA3BPA2346231LOW19.02.2024 00.25.37
ARRL-DX-CW LB2WD2376251LOW19.02.2024 08.47.45
EUDXC LB2WD2189126LOW04.02.2024 13.06.19
Totals43632384
NRRL Cup, i regi av NRRL
Webmaster og utvikler av siden er Matthias Peter, LA0FA
Websidene hostes hos simply.com