LA-DX-GROUP - the Norwegian DX Association
Solar Data
SSN:26
SFI:95
A-index:4
K-index:2

 

Selvregistrert DXCC Status - Top 20

10 meterCurrent Countries: 340
Mixed CWSSB Digital
Worked Confirmed Worked Confirmed Worked Confirmed Worked Confirmed
1.LA9FFA (297)
2.LB8DC (295)
3.LA8DW (279)
4.LA8HGA (271)
5.LA7DFA (263)
6.LB2TB (256)
7.LA0FA (255)
8.LA4HIA (249)
9.LA2XPA (240)
10.LA7XK (239)
11.LA9VFA (237)
12.LA6UL (236)
13.LA8PDA (235)
14.LA3MHA (223)
15.LA1KUA (213)
16.LA1CO (210)
17.LA5HX (193)
18.LA6OP (188)
19.LA9BM (167)
LA5SJA (167)
21.LA2DS (166)
22.LA7GIA (161)
23.LB6GG (157)
24.LA3ZA (149)
25.LA3PK (143)
26.LA6VQ (137)
27.LB2EG (117)
28.LB8MG (111)
29.LA7EIA (94)
30.LA5FJA (92)
31.LA5VSA (86)
32.LB5GI (75)
33.LA9VPA (53)
34.LA7KJ (43)
1.LA9FFA (297)
2.LB8DC (291)
3.LA8HGA (268)
4.LA8DW (265)
5.LA7DFA (259)
6.LB2TB (249)
7.LA6UL (236)
8.LA0FA (232)
9.LA7XK (221)
10.LA8PDA (215)
11.LA9VFA (213)
12.LA2XPA (205)
13.LA6OP (188)
14.LA4HIA (183)
15.LA3MHA (180)
16.LA7GIA (155)
17.LA2DS (151)
18.LA5SJA (147)
19.LA9BM (142)
LA5HX (142)
21.LA3ZA (134)
22.LA6VQ (124)
23.LB6GG (122)
24.LA1KUA (118)
25.LA3PK (106)
26.LB2EG (104)
27.LB8MG (99)
28.LA7EIA (79)
29.LB5GI (73)
30.LA1CO (69)
31.LA5VSA (66)
32.LA9VPA (45)
33.LA5FJA (44)
1.LA9FFA (280)
2.LB8DC (266)
3.LA7DFA (259)
4.LA8HGA (247)
5.LB2TB (237)
6.LA8DW (232)
7.LA4HIA (231)
8.LA0FA (201)
9.LA8PDA (199)
10.LA7XK (165)
11.LA3MHA (154)
12.LB6GG (143)
LA3ZA (143)
14.LA2DS (141)
15.LA7GIA (128)
16.LA1CO (127)
17.LA2XPA (118)
LA9BM (118)
19.LA5SJA (94)
LA9VFA (94)
21.LB2EG (84)
22.LA5HX (72)
23.LA1KUA (52)
24.LA7EIA (45)
25.LB5GI (34)
26.LA5FJA (30)
27.LA7KJ (19)
28.LA9VPA (9)
29.LA5VSA (7)
30.LB8MG (1)
1.LA9FFA (277)
2.LA7DFA (259)
3.LB8DC (255)
4.LA8HGA (235)
5.LB2TB (222)
6.LA8DW (217)
7.LA0FA (173)
8.LA8PDA (169)
9.LA4HIA (163)
10.LA7XK (143)
11.LA2DS (126)
LA3ZA (126)
13.LA7GIA (123)
14.LA3MHA (109)
15.LB6GG (107)
16.LA2XPA (94)
17.LA9BM (84)
18.LB2EG (70)
19.LA5SJA (65)
20.LA9VFA (62)
21.LA5HX (49)
22.LA7EIA (40)
23.LB5GI (27)
24.LA1KUA (15)
25.LA1CO (11)
26.LA5FJA (9)
27.LA9VPA (2)
28.LA5VSA (1)
1.LB8DC (271)
2.LA9FFA (243)
3.LA8HGA (241)
4.LA6UL (224)
5.LA9VFA (212)
6.LA0FA (205)
LA8DW (205)
8.LA7XK (203)
9.LA8PDA (189)
10.LA2XPA (174)
LA1KUA (174)
LA1CO (174)
13.LA5HX (164)
14.LB2TB (140)
15.LA4HIA (135)
16.LA6VQ (126)
17.LA9BM (121)
18.LA3MHA (114)
19.LA5SJA (107)
20.LA7DFA (90)
21.LA2DS (71)
22.LB2EG (66)
23.LB6GG (48)
24.LA9VPA (44)
25.LA3ZA (36)
26.LA5VSA (32)
27.LA5FJA (27)
28.LA7KJ (18)
29.LB5GI (16)
30.LA7EIA (14)
31.LB8MG (1)
1.LB8DC (264)
2.LA9FFA (238)
3.LA8HGA (233)
4.LA6UL (216)
5.LA8DW (187)
6.LA7XK (173)
7.LA9VFA (170)
8.LA0FA (161)
9.LA8PDA (155)
10.LB2TB (125)
11.LA2XPA (122)
12.LA5HX (118)
13.LA6VQ (113)
14.LA9BM (89)
15.LA5SJA (81)
16.LA4HIA (73)
17.LA1CO (64)
18.LA2DS (58)
19.LB2EG (54)
20.LA3MHA (53)
21.LA9VPA (36)
22.LB6GG (29)
23.LA3ZA (27)
24.LA7DFA (19)
25.LA5VSA (15)
26.LA1KUA (13)
27.LA7EIA (12)
28.LB5GI (10)
29.LA5FJA (2)
30.LB8MG (1)
1.LA1KUA (146)
2.LA7DFA (133)
LA5SJA (133)
4.LA9FFA (126)
5.LA7XK (123)
6.LA0FA (117)
7.LA2XPA (116)
8.LA9BM (114)
9.LA8PDA (113)
10.LB8MG (111)
11.LA6UL (108)
12.LA3MHA (102)
13.LA9VFA (99)
14.LA7EIA (86)
15.LB6GG (78)
16.LB5GI (73)
LA5VSA (73)
18.LB8DC (72)
19.LB2EG (71)
20.LA6VQ (68)
21.LA5FJA (57)
22.LA3ZA (54)
23.LA5HX (46)
24.LA1CO (43)
25.LA7GIA (42)
26.LA7KJ (24)
27.LA9VPA (23)
28.LA8DW (22)
29.LA4HIA (3)
30.LA2DS (2)
1.LA5SJA (121)
2.LA7DFA (119)
3.LA9FFA (118)
4.LA1KUA (104)
5.LA7XK (103)
6.LA6UL (101)
7.LB8MG (99)
LA8PDA (99)
9.LA9BM (98)
10.LA0FA (90)
LA3MHA (90)
LA2XPA (90)
13.LA9VFA (77)
14.LB6GG (73)
15.LB5GI (71)
16.LB8DC (66)
17.LA7EIA (65)
18.LB2EG (63)
LA6VQ (63)
20.LA5VSA (61)
21.LA3ZA (48)
22.LA7GIA (37)
23.LA5FJA (36)
24.LA8DW (18)
25.LA9VPA (17)
26.LA1CO (4)
LA5HX (4)
28.LA4HIA (3)
29.LA2DS (2)
LA-DX-GROUP - 2022
Webmaster og utvikler av siden er Matthias Peter, LAØFA

Valid CSS!

Websidene hostes simply.com