Avstand:2011 km, Short-Path: 4 deg., Antall hopp: 1
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 8,2 8,2 8,2 8,2 9,8 11,1 12,3 13,3 14,2 15 15,6 16 16,3 16,4 16,3 16 15,6 15 14,2 13,3 12,3 11,1 9,8 8,4 8,2
LUF (MHz) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1