Avstand:3175 km, Short-Path: 303 deg., Antall hopp: 1
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 11,4 9,8 9,5 9,5 9,5 9,5 11,2 12,7 14,1 15,3 16,4 17,3 18 18,5 18,8 18,9 18,8 18,5 18 17,4 16,5 15,5 14,3 12,9 11,4
LUF (MHz) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,5 2,8 3 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 2,9 2,7 2,5 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1