Avstand:4384 km, Short-Path: 281 deg., Antall hopp: 2
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 9 10,9 12,6 14 15,3 16,2 16,9 17,3 17,4 17,1 16 14,4 12,6 10,5 9,7 9,7 8,7
LUF (MHz) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,5 3,1 3,8 4,3 4,5 4,7 4,7 4,5 4,2 3,6 3 2,6 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1