Avstand:2004 km, Short-Path: 175 deg., Antall hopp: 1
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 9,8 9,8 9,8 9,8 11,7 13,2 14,6 15,9 17 17,9 18,6 19,1 19,5 19,6 19,5 19,2 18,7 17,9 17,1 16 14,7 13,3 11,8 10,1 9,8
LUF (MHz) 2 2 2 2,1 2,1 2,5 2,7 2,9 3 3,1 3,1 3,1 3,1 3 2,8 2,6 2,3 2,1 2,1 2 2 2 2 2 2