Avstand:2004 km, Short-Path: 175 deg., Antall hopp: 1
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 11,1 9,9 8,7 8,7 11,8 12,9 13,8 14,7 15,4 16 16,5 16,9 17,2 17,3 17,4 17,3 17 16,7 16,2 15,6 14,9 14,1 13,2 12,2 11,1
LUF (MHz) 2 2,1 2,1 2,1 2,5 2,7 2,8 3 3,1 3,1 3,2 3,2 3,1 3 2,9 2,8 2,6 2,3 2,1 2,1 2 2 2 2 2