Avstand:9146 km, Short-Path: 285 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 12,4 12,4 12,4 12,4 14,3 16,8 19,1 21 20,9 20,4 19,5 18,2 16,6 14,8 12,7 10,5 10,5 10,5
LUF (MHz) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 2,9 3,7 5,2 6,9 8 8,7 8,9 8,8 8,4 7,5 6,5 5,3 4 2,9 2,3 2,2