Avstand:5152 km, Short-Path: 191 deg., Antall hopp: 2
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 16,6 15,7 14,8 13,7 15,4 16,3 17,2 17,9 18,6 19,1 19,6 20 20,3 20,5 20,6 20,6 20,6 20,4 20,1 19,7 19,3 18,7 18,1 17,4 16,6
LUF (MHz) 2,1 2,1 2,2 2,3 2,9 4,1 5 5,7 6,2 6,6 6,8 6,8 6,7 6,4 6 5,4 4,6 3,5 2,4 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1