Avstand:8292 km, Short-Path: 267 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 11,7 10,3 10,3 10,3 10,3 11,1 11,5 11,5 11,5 13,8 15,6 17,3 18,7 20 20,5 20,5 20,4 20 19,4 18,5 17,5 16,3 14,9 13,4 11,7
LUF (MHz) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,8 3,5 4,8 6,6 7,9 8,8 9,4 9,6 9,6 9,2 8,5 7,4 6 4,4 3 2,4 2,2 2,2