Avstand:8443 km, Short-Path: 113 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 10,7 9,7 9,7 13,5 14,6 15,7 16,6 17,4 18 18,6 19 19,3 19,4 19,4 19,2 19 18,5 18 17,1 15,8 14,5 13 11,4 11 10,7
LUF (MHz) 2,5 4 5,9 7,3 8,3 9 9,5 9,7 9,6 9,3 8,6 7,7 6,4 4,8 3,6 2,8 2,4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,5