Avstand:9943 km, Short-Path: 269 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 12,6 10,8 10,6 10,6 10,6 10,6 12,5 12,5 12,5 13,8 15,9 17,8 19,6 20,8 21,1 21,2 21,1 20,7 20,2 19,4 18,4 17,2 15,9 14,3 12,6
LUF (MHz) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,5 3,2 4,3 6 7,9 9,2 10 10,5 10,6 10,3 9,7 8,8 7,2 5,6 3,9 2,5 2,3 2,2