Avstand:7897 km, Short-Path: 148 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 13,3 16,1 18,4 20,1 21,1 21,4 21,1 20 18,3 16 13,1 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7
LUF (MHz) 2,2 2,2 2,3 2,9 4,4 5,9 7,2 8,1 8,6 8,7 8,5 8 7,1 5,7 3,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2