Avstand:15647 km, Short-Path: 7 deg., Antall hopp: 5
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 8,9 8,9 8,9 9,6 11,1 12,5 13,8 14,9 14,4 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 14,5 15,2 14,2 13 11,7 10,2 8,9 8,9
LUF (MHz) 14 13,3 12,1 10,4 8 4,7 3,7 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3 3 2,9 3,1 4,2 8 10,3 12 13,3 14 14,3 14