Avstand:10982 km, Short-Path: 251 deg., Antall hopp: 4
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 11,8 10,6 10,6 10,6 10,6 11,9 12,6 12,6 12,6 15,3 17,3 19,1 20,6 21 21,2 21,2 21 20,5 19,8 19 17,9 16,6 15,1 13,5 11,8
LUF (MHz) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,5 3,1 4,5 6,6 9,2 11,1 12,3 13 13,3 13,1 12,4 11,2 9,4 7,2 4,7 2,8 2,4 2,3 2,2