Avstand:14887 km, Short-Path: 1 deg., Antall hopp: 5
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 10,9 12,7 14,4 15,8 16,9 16,6 14,4 13,3 13,3 13,3 13,3 15,6 14,6 13 11,1 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2
LUF (MHz) 11,7 10,6 9,1 6,9 4,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,7 2,9 4,5 7,2 9,3 10,7 11,8 12,2 12,2 11,7