Avstand:5850 km, Short-Path: 194 deg., Antall hopp: 2
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 13,5 12,1 10,7 10,2 13,3 14,6 15,7 16,8 17,7 18,5 19,1 19,7 20 20,3 20,3 20,3 20,1 19,7 19,2 18,6 17,8 16,9 15,9 14,7 13,5
LUF (MHz) 2,1 2,1 2,1 2,2 2,4 3,4 4,6 5,4 6 6,5 6,7 6,8 6,7 6,4 5,9 5,3 4,4 3,1 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1