Avstand:2011 km, Short-Path: 4 deg., Antall hopp: 1
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,8 9,8 11,6 12,9 13,8 14,3 14,2 13,7 12,7 11,3 9,5 7,4 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
LUF (MHz) 2 2 2 2 2 2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2