Avstand:2011 km, Short-Path: 4 deg., Antall hopp: 1
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 8,7 10,2 11,6 12,7 13,6 14,3 14,6 14,7 14,5 14 13,3 12,3 11 9,6 8 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4
LUF (MHz) 2 2 2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2 2 2 2 2 2 2