Avstand:2011 km, Short-Path: 4 deg., Antall hopp: 1
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 9 10,6 11,8 12,6 13 12,9 12,3 11,3 9,9 8,2 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
LUF (MHz) 2 2 2 2 2 2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2