Avstand:8116 km, Short-Path: 254 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 9,5 10,2 10,2 11,5 13,7 15,7 17,4 17,8 17,7 17,2 16,5 15,3 13,9 12,2 10,3 8,9 8,9 8,9 8,9
LUF (MHz) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,4 3,1 4,6 6,3 7,3 7,9 8,3 8,3 8,1 7,5 6,5 5,3 4 2,8 2,3 2,2 2,1 2,1