Avstand:831 km, Short-Path: 83 deg., Antall hopp: 1
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 5,2 6,4 7,4 8,1 8,5 8,7 8,5 8 7,2 6,2 4,9 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
LUF (MHz) 2 2 2 2 2 2 2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1 2,1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2