Avstand:831 km, Short-Path: 83 deg., Antall hopp: 1
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 5,3 6,4 7,3 8,1 8,6 8,8 8,8 8,5 8 7,2 6,2 5,1 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
LUF (MHz) 2 2 2 2 2 2 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2