Avstand:831 km, Short-Path: 83 deg., Antall hopp: 1
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 4,6 4,6 4,6 4,9 5,7 6,5 7,2 7,8 8,3 8,7 9 9,2 9,3 9,3 9,1 8,9 8,6 8,1 7,6 7 6,3 5,5 4,6 4,6 4,6
LUF (MHz) 2 2 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,2 2,1 2 2 2 2 2 2 2 2