Avstand:831 km, Short-Path: 83 deg., Antall hopp: 1
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 7,1 6,7 6,1 6,9 7,3 7,8 8,1 8,5 8,8 9 9,2 9,4 9,5 9,6 9,6 9,6 9,5 9,3 9,2 8,9 8,7 8,3 8 7,6 7,1
LUF (MHz) 2 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2 2 2 2 2 2