Avstand:6232 km, Short-Path: 204 deg., Antall hopp: 2
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 16,4 15,5 14,4 13,3 13,9 15,8 16,7 17,6 18,3 18,9 19,5 19,9 20,3 20,5 20,7 20,7 20,6 20,5 20,2 19,8 19,3 18,7 18 17,3 16,4
LUF (MHz) 2,1 2,1 2,1 2,2 2,4 3,2 4,4 5,3 6 6,5 6,8 7 6,9 6,7 6,4 5,8 5,1 4,1 2,6 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1