Avstand:9905 km, Short-Path: 279 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,6 10,3 10,3 10,3 10,8 13,9 16,3 15,6 14,4 12,7 10,5 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2
LUF (MHz) 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,7 3,9 5,7 6,6 7,2 7,4 7,2 6,8 6,2 5,3 4,3 3,3 2,5 2,2 2,2