Avstand:10339 km, Short-Path: 74 deg., Antall hopp: 4
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 8,1 8,1 8,1 8,1 9,9 12,1 13,9 15,2 14,9 11,7 10,6 10,6 10,6 10,6 9 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
LUF (MHz) 4,5 5,6 6,6 7,4 8 8,2 8,1 7,6 6,5 4,7 3 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,5 3,4 4,5