Avstand:10339 km, Short-Path: 74 deg., Antall hopp: 4
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 8,5 8,5 8,5 8,9 10,8 12,5 14 15,2 16,1 16,6 16,8 14,7 12,4 10,7 10,7 10,7 10,7 9,9 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
LUF (MHz) 5,3 6,7 7,8 8,8 9,5 9,8 9,6 9,1 8,1 6,6 4,5 3,4 2,8 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,7 3,9 5,3