Avstand:4840 km, Short-Path: 281 deg., Antall hopp: 2
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 8,6 10,1 11,5 12,6 13,5 14,1 14,4 14,5 14 12,7 11,2 9,5 8,1 8,1 7,5 7,3
LUF (MHz) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,4 2,8 3,6 4,1 4,5 4,6 4,7 4,5 4,2 3,7 3,2 2,7 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1