Avstand:2004 km, Short-Path: 175 deg., Antall hopp: 1
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 10,1 12,8 15,1 16,9 18,1 18,8 18,8 18,2 17 15,3 13 10,3 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4
LUF (MHz) 2 2 2 2 2 2,1 2,2 2,4 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,5 2,3 2,1 2,1 2 2 2 2 2 2 2 2