Avstand:3613 km, Short-Path: 138 deg., Antall hopp: 2
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 9,9 11,9 13,6 14,9 15,7 16,1 16,1 15,6 14,6 13,2 10,9 8,9 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
LUF (MHz) 2,1 2,1 2,1 2,2 2,5 3,1 3,7 4,1 4,3 4,4 4,4 4,2 3,9 3,3 2,4 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2 2,1 2,1 2,1