Avstand:8637 km, Short-Path: 67 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 8,8 8,8 9,7 11,2 12,6 13,9 15 15,9 16,6 17,1 17,5 17,6 17,4 16 14,4 12,6 10,7 10,6 10,6 10,6 9,9 8,8 8,8 8,8 8,8
LUF (MHz) 5,5 6,5 7,5 8,2 8,6 8,7 8,6 8,2 7,6 6,7 5,4 4,4 3,6 3 2,6 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 3 4,3 5,5