Avstand:8708 km, Short-Path: 286 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 9 9 9 9 9 9 9 10,1 10,5 10,5 10,5 11 13,8 16,2 17,7 16,9 15,6 13,9 11,7 9,3 9 9 9 9 9
LUF (MHz) 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,5 3,1 4,2 5,8 6,8 7,3 7,5 7,4 6,9 6,3 5,3 4,3 3,3 2,5 2,3 2,2