Avstand:8708 km, Short-Path: 286 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 8,8 9,2 9,2 9,2 9,5 12,3 14,7 14,9 13,6 11,8 9,6 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9
LUF (MHz) 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,5 3,1 4,6 5,6 6,2 6,4 6,2 5,9 5,3 4,6 3,8 3 2,4 2,2 2,2