Avstand:8708 km, Short-Path: 286 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 9 9,3 9,3 9,3 9,8 12,3 14,6 15,7 14,9 13,6 11,9 9,9 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
LUF (MHz) 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,5 3 4 5,6 6,5 7 7,2 7,1 6,6 6 5,1 4,2 3,3 2,5 2,2 2,2