Avstand:8054 km, Short-Path: 276 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 15 14,3 13,4 12,6 11,6 12,8 13,7 13,3 12,2 14,2 15,2 16 16,8 17,4 17,8 17,9 18 17,9 17,8 17,5 17,2 16,8 16,3 15,7 15
LUF (MHz) 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,7 3 3,7 4,5 5,6 6,9 7,8 8,6 9 9,3 9,3 9,1 8,7 8,1 7,3 6,2 4,8 3,2 2,5 2,3