Avstand:7722 km, Short-Path: 271 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 12,3 12,3 12,3 13,6 16,7 19,3 21,4 21,9 21 19,6 17,8 15,5 12,8 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1
LUF (MHz) 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,5 3,1 4,6 6,3 7,3 8 8,2 8,1 7,6 6,7 5,6 4,5 3,3 2,5 2,3 2,2 2,2