Avstand:7333 km, Short-Path: 265 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 9 9 9 10,9 13,4 15,4 15,7 14,8 13,2 11,3 8,9 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
LUF (MHz) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,6 3,7 5,1 5,8 6,2 6,3 6 5,5 4,8 4,1 3,2 2,5 2,2 2,2 2,1 2,1