Avstand:7428 km, Short-Path: 264 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9 9,3 9,3 9,8 11,9 13,8 15,4 16,7 16,8 16,4 15,6 14,6 13,2 11,6 9,8 8,5 8,5 8,5 8,5
LUF (MHz) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,8 3,8 5,4 6,4 7,1 7,5 7,6 7,4 6,9 6,1 5,1 4 2,9 2,3 2,2 2,2 2,1