Avstand:7318 km, Short-Path: 262 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 12,2 12,2 12,2 13,5 16 18,3 20,2 21,8 22,1 21,7 21 20 18,5 16,8 14,8 12,5 11,1 11,1 11,1
LUF (MHz) 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,6 3,5 4,9 6,6 7,7 8,4 8,8 8,9 8,7 8,2 7,3 6 4,6 3,2 2,4 2,2 2,2 2,2