Avstand:9367 km, Short-Path: 290 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 8 8 8 8 8 8 8 8,6 9,7 9,7 9,7 9,7 11,7 14,1 15,6 14,9 13,7 12,1 10,1 8 8 8 8 8 8
LUF (MHz) 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,5 3,1 4,6 5,8 6,5 6,8 6,7 6,5 6 5,3 4,5 3,6 2,8 2,3 2,2