Avstand:5490 km, Short-Path: 217 deg., Antall hopp: 2
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 23,6 22,7 21,7 20,7 19,6 21,4 22,4 23,3 24,1 24,9 25,5 26 26,4 26,8 27 27,1 27,1 27 26,8 26,5 26,1 25,6 25,1 24,4 23,6
LUF (MHz) 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 3,2 4,8 6,2 7,2 8 8,5 8,8 8,9 8,7 8,3 7,7 6,8 5,6 4 2,5 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2