Avstand:9146 km, Short-Path: 285 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 8 8 8 8 8 8 8 8,6 9,6 9,6 9,6 9,7 12,6 15,1 15,1 13,8 12,1 9,9 8 8 8 8 8 8 8
LUF (MHz) 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,5 2,9 4,6 5,7 6,3 6,4 6,4 6,1 5,4 4,8 3,9 3,1 2,4 2,2 2,2