Avstand:7604 km, Short-Path: 261 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 13,1 12 10,8 9,6 9 11,7 10,4 9,9 12,9 14,2 15,3 16,3 17,2 17,7 17,9 18 18 17,8 17,5 17 16,5 15,8 15 14,1 13,1
LUF (MHz) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,8 3,5 4,5 5,9 7,1 8 8,5 8,9 9 8,8 8,4 7,7 6,8 5,6 4 2,6 2,3 2,2 2,2