Avstand:10852 km, Short-Path: 44 deg., Antall hopp: 4
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 7,5 7,5 7,5 7,5 9 11,1 12,8 11,3 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 8,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
LUF (MHz) 5,6 6,1 6,3 6,4 6,1 5,4 4,2 2,9 2,6 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 3 3,9 4,8 5,6