Avstand:8655 km, Short-Path: 83 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 9,1 9,1 10 11,6 13 14,3 15,5 16,4 17,2 17,8 18,1 18,2 18,2 17,8 16,3 14,7 12,8 10,9 10,9 10,9 10,4 9,1 9,1 9,1 9,1
LUF (MHz) 4,5 5,9 7,1 8,1 8,7 9 9,1 8,9 8,5 7,7 6,7 5,2 4 3,1 2,7 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 3,1 4,5