Avstand:5638 km, Short-Path: 213 deg., Antall hopp: 2
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 16 15,1 14,1 13,1 11,9 15,2 16,1 16,9 17,6 18,2 18,8 19,2 19,6 19,9 20 20,1 20 19,8 19,6 19,2 18,8 18,2 17,6 16,8 16
LUF (MHz) 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 3 4,1 5 5,7 6,2 6,5 6,7 6,7 6,6 6,3 5,8 5,2 4,4 3,3 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1