Avstand:8181 km, Short-Path: 266 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 11,7 10,3 10,3 10,3 10,3 11,2 11,5 11,5 11,5 14 15,8 17,4 18,9 20,1 20,5 20,5 20,4 19,9 19,3 18,5 17,5 16,3 14,9 13,4 11,7
LUF (MHz) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,8 3,6 4,9 6,7 8 8,8 9,4 9,6 9,5 9,1 8,4 7,3 5,8 4,2 2,8 2,3 2,2 2,2