Avstand:8236 km, Short-Path: 267 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 15,4 14,6 13,7 12,8 11,9 13,2 14,1 13,4 12,2 15,3 16,2 17 17,8 18,1 18,3 18,4 18,4 18,4 18,2 18 17,6 17,2 16,7 16 15,4
LUF (MHz) 2,3 2,2 2,2 2,3 2,3 2,6 3 3,8 4,7 6 7,3 8,2 8,9 9,3 9,5 9,5 9,2 8,7 7,9 6,9 5,7 3,9 2,6 2,3 2,3