Avstand:8292 km, Short-Path: 267 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 9 8,9 8,9 8,9 8,9 9,3 10 10 10 11,6 13,3 14,9 16,2 17,4 17,8 17,8 17,6 17,1 16,5 15,7 14,7 13,5 12,1 10,6 9
LUF (MHz) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 2,9 3,7 4,9 6,5 7,6 8,4 8,9 9,1 9 8,7 8,1 7,3 6 4,5 3,1 2,4 2,2 2,2