Avstand:5980 km, Short-Path: 139 deg., Antall hopp: 2
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 11,1 11,1 11,1 11,1 11,3 14,6 17,4 19,6 21,1 22 22,2 21,6 20,3 18,1 14,6 12,6 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1
LUF (MHz) 2,1 2,1 2,2 2,4 3,2 4,2 5,1 5,6 5,8 5,9 5,7 5,3 4,6 3,5 2,4 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1