Avstand:8443 km, Short-Path: 113 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 17 16,1 15,1 17,3 18,1 18,8 19,5 20,1 20,6 21 21,4 21,6 21,8 21,9 21,8 21,7 21,6 21,3 20,9 20,5 19,9 19,3 18,6 17,6 17
LUF (MHz) 2,7 4,8 6,9 8,4 9,5 10,4 10,9 11,1 11 10,6 9,9 8,8 7,4 5,5 4,2 3,2 2,6 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 2,7