Avstand:8443 km, Short-Path: 113 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 9,3 9,3 9,3 9,3 11,4 13,4 15,1 16,5 17,6 18,3 18,6 18,7 18,3 16,9 14,7 12,3 11 11 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3
LUF (MHz) 2,3 3 4,5 6 7,4 8,2 8,8 9 8,9 8,6 7,9 6,8 5,2 3,5 2,5 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3